Tiroid Nodüllerine Nasıl Yaklaşmak Gerekir?

Yrd. Doç Dr. İrem Öner Özkara

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Çevre tiroid dokusundan farklı ve radyolojik olarak ayrılabilen lezyonlara tiroid nodülü denir. Tiroid bezindeki nodül veya nodüller genellikle hastanın kendisi tarafından boyun ön kısmında şişlik şeklinde veya başka bir tıbbi zorunluluk nedeniyle yapılan muayene veya ultrason, tomografi gibi tetkikler esnasında saptanmaktadır.

Nodül veya nodüllerin boyutu arttıkça boyun alt kısmında baskı ve sıkışma hissi veya yutkunurken batma gibi şikâyetler artmaktadır. Bazen de seste çatallaşma, ses kısıklığı veya gıcık tarzında öksürük ilk belirti olabilmektedir.

Tiroid nodüllerine toplumun genelinde oldukça sık rastlanmakta olup (%20-76) birçoğu hiçbir zaman fark edilmeyebilir. Kendiliğinden fark edilen nodüllerin oranı %3-7 olup bunların da büyük kısmı zararsızdır ve herhangi bir tedavi uygulanmaksızın yakından takip edilmesi en sık tercih edilen yoldur.

Tiroid hastalıklarının çoğunun diğer aile üyelerinde de görülebildiği bilinmektedir ve bu durum tiroid nodülleri için de geçerlidir.

Bir tiroid nodülü saptandığında en önemli yaklaşım nodülün benign veya maliğn olup olmadığının tespit edilmesidir. Nodüllerin maliğn olma ihtimali %5’dir. Çocuklarda, radyasyona maruz kalanlarda ve ailesinde tiroid kanseri olanlarda nodülün maliğn olma ihtimali artar.

Tiroid nodülü saptanan bir hastaya yapılması gereken işlemler iyi bir anamnez ve fizik muayene, tiroid fonksiyon testleri (TSH ve Ft4, kalsitonin, tiroid antikorları), ultrasonografi, riskli nodüllere tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi (TİİAB) ve yalnızca TSH düzeyi baskılı olanlara tiroid sintigrafisidir.

1 cm’nin üzerindeki veya riskli grupta 0,5 cm’nin üzerindeki solid nodüllere, 1-1,5 cm hiperekoik nodüllere ve 1,5-2 cm karışık yapılı nodüllere biopsi yapılmalıdır. Sadece kistik yapıda olan nodüllere ise biopsi yapmaya gerek yoktur, çok büyürlerse boşaltılabilirler.

Tiroid biopsisi oldukça zahmetsiz, kısa sürede tamamlanabilen ve hastayı günlük yaşantısından alıkoymayacak bir işlem olup, elle hissedilemeyen nodüller için ultrason eşliğinde yapılabilir.

Nodülü olan hastaya aynı zamanda hormon bozukluğu da varsa ilaç tedavisi uygulanır.

Lokal bası bulguları olan, sürekli büyüyen, şüpheli ultrason bulguları olan nodüllere veya kozmetik ihtiyaç nedeniyle cerrahi tedavi uygulanır.

Özel seçilmiş hastalara radyoaktif iyot tedavisi (RAİ) de uygulanabilir. RAİ tedavisi öncesi genç kadın hastalara gebelik testi yapılması unutulmamalıdır.