Kulak, Burun, Boğaz

Beylikdüzü Doktorları Kliniğimizde kulak burun boğaz, baş ve boyun bölgesi hastalıklarının tanısı, medikal tedavisi ve cerrahi tedavileri, uzun yıllar akademik ve klinik tecrübesi olan hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

Fizik muayenelerde otomikroskopi, endovizüyel görüntüleme sistemleri, kullanılmaktadır. Nörotolojik değerlendirmelerde timpanometri, akustik refleks, pürton odyometri, testleri ile birlikte vestibüler sistem klinik testleri uygulanmaktadır.

Hastalarımızın rutin laboratuvar testleri yapılmaktadır.

Hastalarımız için gerekli olan müdahaleleri, lokal anestezi altında yapılan küçük cerrahi işlemler, müdahale odamızda yapılmaktadır.

Hastalarımıza planlanan genel anestezi altındaki operasyonlar bölgesel seçkin hastanelerde yapılmaktadır.

Uygulanan başlıca cerrahi uygulamalar:

 • Bademcik ve geniz eti operasyonları
 • Ventilasyon tüp yerleştirilmesi
 • Septoplasti konka RF operasyonları
 • Açık teknik Septorinoplasti operasyonu
 • Fonksiyonel Endoskopik Sinüs cerrahisi
 • Horlama cerrahisi
 • Miringoplasti, Mastoidektomi operasyonları
 • Parotis cerrahisi
 • Mikrolarengeal cerrahi , lazer cerrahisi
 • Larengeal ve trakeal stenoz cerrahisi (erişkin ve pediatrik)
 • Baş ve Boyun kist, tümör cerrahisi

Prof. Dr. Tanfer Kunt

Uzmanlıkları

Kulak Burun Boğaz

Baş Cerrahisi Uzmanı

Boyun Cerrahisi Uzmanı

Asistan Tel

+90 (530) 182 80 15

Sabit Tel

+90 (212) 872 12 52

E-posta

[email protected]

Prof. Dr. Tanfer Kunt CV
Tanfer Kunt - DoktorTakvimi.com